Cho các dạng đồ thị (I), (II), (III) như hình dưới đây: ​ Đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+b{{x}^{2}}-x+dleft( b,din mathbb{R} right)) có thể là dạng nào trong các dạng trên?


 • Câu hỏi:

  Cho các dạng đồ thị (I), (II), (III) như hình dưới đây:

  Đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+b{{x}^{2}}-x+dleft( b,din mathbb{R} right)) có thể là dạng nào trong các dạng trên?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: D

  Ta có: (y={{x}^{3}}+b{{x}^{2}}-x+dRightarrow y’=3{{x}^{2}}+2bx-1)

  Do 3.(-l)

  ⇒ Hàm số đã cho có 2 cực trị với mọi m.

  ⇒ Đồ thị hàm số không thể là hình (III)

  Mặt khác a = 1 > 0 ⇒ Đồ thị hàm số không thể là hình (II)

  Đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+b{{x}^{2}}-x+dleft( b,din mathbb{R} right)) có thể là dạng (I)  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ