Cho số phức z = 2 – 2i. Tìm khẳng định sai


 • Câu hỏi:

  Cho số phức z = 2 – 2i. Tìm khẳng định sai

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Số phức liên hợp của z là  (overline z  =  – 2 + 2i) nên chọn đáp án C. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ