Hai số phức z1 = x – 2i, z2 = 2 + yi (x, y ∈ R) là liên hợp của nhau khi


 • Câu hỏi:

  Hai số phức ({z_1} = x – 2i,{z_2} = 2 + yi,left( {x,y in R} right)) là liên hợp của nhau khi

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Ta có  (overline {{z_1}}= x + 2i ) .

  Do đó, hai số phức đã cho gọi là liên hợp của nhau khi và chỉ khi

  (overline {{z_1}}  = {z_2} Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
  x = 2\
  y = 2
  end{array} right.)

  Vậy (x= 2, y = 2).  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ