Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Chọn phát biểu sai. 


 • Câu hỏi:

  Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Chọn phát biểu sai. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Dòng xoay chiều có i = 2√2cos(100πt + π/6),

  Quy về dạng i = Iocos(ωt + φ) ta có:

  Io = 2√2 → I = 2(A)

  ω = 100π (rad/s)

  → f = ω/2n = 50(Hz), T = 1/f = 0,02(s)

  φ = π/6

  Căn cứ vào đó ta thấy đáp án C là đáp án cần chọn. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ