Một mạch LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π mH và một tụ có điện dung C = 16/π nF.


 • Câu hỏi:

  Một mạch LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π mH và một tụ có điện dung C = 16/π nF. Sau khi kích thích cho mạch dao động, chu kì dao động của mạch là: 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ