LOP12.COM Giải toán 12 Cánh diều bài 2 chương 6 Công thức xác suất toàn phần-Công thức Bayes

Câu 1. Cho hai biến cố $A,B$ với $P\left( B \right) = 0,6;P\left( {A\mid B} \right) = 0,7$ và $P\left( {A\mid \overline B } \right) = 0,4$. Khi đó, $P\left( A \right)$ bằng: .tdi_270.td-a-rec{text-align:center}.tdi_270.td-a-rec:not(.td-a-rec-no-translate){transform:translateZ(0)}.tdi_270 .td-element-style{z-index:-1}.tdi_270.td-a-rec-img{text-align:left}.tdi_270.td-a-rec-img img{margin:0 auto 0 0}@media (max-width:767px){.tdi_270.td-a-rec-img{text-align:center}} Link Hoc va de thi 2024

■Bài 6: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối – CD

1.1. Hình lăng trụ đứng. Hình lăng trụ đều Định nghĩa  – Hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy được gọi là hình lăng trụ đứng.  – Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều gọi là hình lăng trụ đều.  – Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình […]

Chuyển đến thanh công cụ