107. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – CỤM-LONG-ĐIỀN-ĐẤT-ĐỎ-BÀ-RỊA-VŨNG-TÀU.docx – Sách Toán

107. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – CỤM-LONG-ĐIỀN-ĐẤT-ĐỎ-BÀ-RỊA-VŨNG-TÀU.docx========== booktoan.com chia sẻ đến các ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2024. Đề THI có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao […]

104. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – SGD-NINH-BINH-L3-23-24_ĐỀ-GỐC-.docx – Sách Toán

104. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – SGD-NINH-BINH-L3-23-24_ĐỀ-GỐC-.docx========== booktoan.com chia sẻ đến các ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2024. Đề THI có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao […]

100. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – THPT-ĐẶNG-THÚC-HỨA-L2-23-24_.docx – Sách Toán

100. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – THPT-ĐẶNG-THÚC-HỨA-L2-23-24_.docx========== booktoan.com chia sẻ đến các ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2024. Đề THI có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao […]

[4] Trong không gian (Oxyz), cho hình nón (left( mathcal{N} right)) có đỉnh (Oleft( {0;0;0} right)), độ dài đường sinh bằng (sqrt 5 ) và đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng (left( P right):z + 2 = 0). Mặt phẳng (left( Q right):x – 3y = 0) cắt đường tròn đáy tại hai điểm (A,B). Mặt phẳng (left( R right):3z + 2 = 0) cắt đường sinh (OB) tại điểm (K). Hỏi độ dài đường ngắn nhất chạy trên bề mặt của hình nón (left( mathcal{N} right)) nối từ (A) đến (K) nằm trong khoảng nào? – Sách Toán

[4] Trong không gian (Oxyz), cho hình nón (left( mathcal{N} right)) có đỉnh (Oleft( {0;0;0} right)), độ dài đường sinh bằng (sqrt 5 ) và đường tròn đáy nằm trên mặt phẳng (left( P right):z + 2 = 0). Mặt phẳng (left( Q right):x – 3y = 0) cắt đường tròn đáy tại hai điểm […]

[4] Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (Delta ) đi qua (Eleft( {1 + 3a; – 2;2 + 3a} right)) và có một vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( {a;1;a + 1} right)). Biết khi (a) thay đổi luôn tồn tại một mặt cầu (left( S right)) cố định có tâm (Ileft( {m;n;p} right)) bán kính (R) đi qua điểm (Mleft( {1;1;1} right)) và tiếp xúc với đường thẳng (Delta ). Một khối nón (left( N right)) có đỉnh (I) và đường tròn đáy của khối nón nằm trên mặt cầu (left( S right)). Thể tích lớn nhất của khối nón (left( N right)) là (max {V_{left( N right)}} = frac{{qpi }}{3}). Khi đó tổng (m + n + p + q) bằng – Sách Toán

[4] Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng (Delta ) đi qua (Eleft( {1 + 3a; – 2;2 + 3a} right)) và có một vectơ chỉ phương (overrightarrow u = left( {a;1;a + 1} right)). Biết khi (a) thay đổi luôn tồn tại một mặt cầu (left( S right)) cố định có tâm (Ileft( {m;n;p} […]

[4] Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho điểm (Aleft( {0;1;2} right)), mặt phẳng (left( alpha right)): (x + y – z + 4 = 0) và mặt cầu (left( S right):{left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 25). Gọi (left( P right)) là mặt phẳng đi qua (A,) vuông góc với (left( alpha right)) và đồng thời (left( P right)) cắt mặt cầu (left( S right)) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Diện tích của hình tròn giao tuyến khi đó là – Sách Toán

[4] Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho điểm (Aleft( {0;1;2} right)), mặt phẳng (left( alpha right)): (x + y – z + 4 = 0) và mặt cầu (left( S right):{left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 25). Gọi (left( P […]

Chuyển đến thanh công cụ