Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left[ { – 2;25} right]) sao cho ứng với mỗi (m), hàm số (y = frac{{{x^2} + 5x – m – 1}}{{5x – m}}) nghịch biến trên khoảng (left( {1;4} right)). – Sách Toán

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left[ { – 2;25} right]) sao cho ứng với mỗi (m), hàm số (y = frac{{{x^2} + 5x – m – 1}}{{5x – m}}) nghịch biến trên khoảng (left( {1;4} right)). – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi 2024

  Cho hình vuông (ABCD) tâm(O), độ dài cạnh là (4) cm. Đường cong (BOC) là một phần của parabol đỉnh (O) chia hình vuông thành hai hình phẳng có diện tích lần lượt là ({S_1}) và ({S_2}) (tham khảo hình vẽ).Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán

  Cho hình vuông (ABCD) tâm(O), độ dài cạnh là (4) cm. Đường cong (BOC) là một phần của parabol đỉnh (O) chia hình vuông thành hai hình phẳng có diện tích lần lượt là ({S_1}) và ({S_2}) (tham khảo hình vẽ).Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de […]

001_rbeeap_86._De_thi_thu_TN_THPT_mon_Toan_nam_2024_-_CUM_SO_HAI_DUONG_-_LAN_2_19_05_2024.docx – Sách Toán – Học toán

001_rbeeap_86._De_thi_thu_TN_THPT_mon_Toan_nam_2024_-_CUM_SO_HAI_DUONG_-_LAN_2_19_05_2024.docx========== booktoan.com chia sẻ đến các ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2024. Đề THI có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong kỳ thi TN THPT năm nay, ĐỖ NGUYỆN VỌNG 1.NGUỒN: […]

Chuyển đến thanh công cụ