98. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – THPT-SỞ-THỪA-THIÊN-HUẾ-L1_23-24_.docx – Sách Toán

98. Đề thi thử TN THPT môn Toán năm 2024 – THPT-SỞ-THỪA-THIÊN-HUẾ-L1_23-24_.docx========== booktoan.com chia sẻ đến các ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2024. Đề THI có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao […]

[4] Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {(z – 3)^2} = 8) và hai điểm (Aleft( {4;4;3} right)), (Bleft( {1;1;1} right)). Tập hợp tất cả các điểm (M) thuộc (left( S right)) sao cho (MA = 2MB) là một đường tròn (left( C right)). Bán kính của (left( C right)) bằng – Sách Toán

[4] Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {(z – 3)^2} = 8) và hai điểm (Aleft( {4;4;3} right)), (Bleft( {1;1;1} right)). Tập hợp tất cả các điểm (M) thuộc (left( S right)) sao cho (MA = 2MB) là một đường tròn (left( C right)). Bán kính của (left( […]

[4] Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( {{S_1}} right)) có tâm (Ileft( {2;1;1} right)) có bán kính bằng 4 và mặt cầu (left( {{S_2}} right)) có tâm (Jleft( {2;1;5} right)) có bán kính (2). (left( P right)) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu (left( {{S_1}} right),left( {{S_2}} right)). Đặt (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của khoảng cách từ điểm (O) đến (left( P right)). Giá trị (M + m) bằng – Sách Toán

[4] Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( {{S_1}} right)) có tâm (Ileft( {2;1;1} right)) có bán kính bằng 4 và mặt cầu (left( {{S_2}} right)) có tâm (Jleft( {2;1;5} right)) có bán kính (2). (left( P right)) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu (left( {{S_1}} right),left( {{S_2}} right)). […]

[4] Trong không gian (Oxyz,) cho điểm (Aleft( {2,; – ,1,; – 3} right))và mặt cầu (left( S right)) có phương trình: (,{left( {x – 4} right)^2} + {left( {y – 3} right)^2} + {left( {z – 4} right)^2} = 25.) Gọi (left( C right)) là giao tuyến của (left( S right))với mặt phẳng (left( {Oyz} right).) Lấy hai điểm (M,,N)trên (left( C right)) sao cho (MN = 2sqrt 5 .) Khi tứ diện (OAMN)có thể tích lớn nhất thì đường thẳng (MN)đi qua điểm nào trong số các điểm dưới đây? – Sách Toán

[4] Trong không gian (Oxyz,) cho điểm (Aleft( {2,; – ,1,; – 3} right))và mặt cầu (left( S right)) có phương trình: (,{left( {x – 4} right)^2} + {left( {y – 3} right)^2} + {left( {z – 4} right)^2} = 25.) Gọi (left( C right)) là giao tuyến của (left( S right))với mặt phẳng (left( […]

[ Mức độ 4 ] Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x + 1} right)^2}left( {{x^2} – 2x} right)) với (forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (fleft( {{x^2} – 4x + m} right)) có (5) điểm cực trị? – Sách Toán

[ Mức độ 4 ] Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x + 1} right)^2}left( {{x^2} – 2x} right)) với (forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (fleft( {{x^2} – 4x + m} right)) […]

Từ một tấm bìa hình vuông (ABCD) cạnh (4cm)vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh (AD,BC)cắt nhau tạo thành (4) hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay (4)cánh quạt này quanh cạnh (CD) (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy). – Sách Toán

Từ một tấm bìa hình vuông (ABCD) cạnh (4cm)vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh (AD,BC)cắt nhau tạo thành (4) hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay (4)cánh quạt này quanh cạnh (CD) (kết quả làm tròn đến hai […]

Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là (3,5,{rm{m}}). Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng (AB = 2,{rm{m}}). Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với (AB) tại (A) là một hình tam giác vuông cong (ACE) với (AC = 4,{rm{m}}), (CE = 3,5,{rm{m}}) và cạnh cong (AE) nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí (M) là trung điểm của (AC) thì tường cong có độ cao (1,{rm{m}}) (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó. – Sách Toán

Chướng ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là (3,5,{rm{m}}). Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng (AB = 2,{rm{m}}). Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với (AB) tại (A) […]

Cho (2) số thực (x,y) thỏa mãn ({log _5}{left[ {(x + 1)left( {y + 1} right)} right]^{y + 1}} = 25 – left( {x – 1} right)left( {y + 1} right)). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x + 3y) là – Sách Toán

Cho \(2\) số thực \(x,y\) thỏa mãn \({\log _5}{\left[ {(x + 1)\left( {y + 1} \right)} \right]^{y + 1}} = 25 – \left( {x – 1} \right)\left( {y + 1} \right)\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = x + 3y\) là A. \({P_{\min }} = 10\sqrt 3 – 4\). B. \({P_{\min }} […]

Chuyển đến thanh công cụ