Giải SBT Toán 12 Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

1. Giải bài 2.1 trang 46 SBT Hình học 12 Một hình nón tròn xoay có đỉnh là D, tâm của đường tròn đáy là O, đường sinh bằng l và có góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng α a) Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích khối […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ