Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Chuyển đến thanh công cụ