1 con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01kg


 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang điện tích (q=+{{5.10}^{-6}}C) được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, π =  3,14. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Lực điện tác dụng lên con lắc có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống

  Độ lớn lực điện là: 

  (F=qE=maRightarrow a=frac{qE}{m}=frac{{{5.10}^{-6}}{{.10}^{4}}}{0,01}=5left( text{m/}{{text{s}}^{text{2}}} right))

  Chu kì của con lắc là: 

  (T=2pi sqrt{frac{l}{{{g}_{HD}}}}=2pi sqrt{frac{l}{g+a}}=2.3,14.sqrt{frac{0,5}{10+5}}approx 1,15(s)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ