12. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (D). Biết (AB = 4a), (AD = CD = 2a). Cạnh bên (SA = 3a) và (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi (G) là trọng tâm tam giác (SBC), (M) là điểm sao cho (overrightarrow {MA}  =  – 2overrightarrow {MS} ) và (E) là trung điểm cạnh (CD) ( tham khảo hình vẽ). Tính thể tích (V) của khối đa diện (MGABE).  – Sách Toán

12. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (D). Biết (AB = 4a), (AD = CD = 2a). Cạnh bên (SA = 3a) và (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi (G) là trọng tâm tam giác (SBC), (M) là điểm sao cho (overrightarrow {MA}  =  – 2overrightarrow {MS} ) và (E) là trung điểm cạnh (CD) ( tham khảo hình vẽ). Tính thể tích (V) của khối đa diện (MGABE).  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ