493. Trong không gian (Oxyz), cho điểm (Aleft( {0,;,1,;,9} right)) và mặt cầu (left( S right)) có phương trình: ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – 4} right)^2} + {left( {z – 4} right)^2} = 25). Gọi (left( C right)) là giao tuyến của (left( S right)) với mặt phẳng (left( {Oxy} right)). Lấy hai điểm (M); (N) trên (left( C right)) sao cho (MN = 2sqrt 5 ). Khi tứ diện (OAMN) có thể tích lớn nhất thì đường thẳng (MN) đi qua điểm nào trong số các điểm dưới đây? – Sách Toán

493. Trong không gian (Oxyz), cho điểm (Aleft( {0,;,1,;,9} right)) và mặt cầu (left( S right)) có phương trình: ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y – 4} right)^2} + {left( {z – 4} right)^2} = 25). Gọi (left( C right)) là giao tuyến của (left( S right)) với mặt phẳng (left( {Oxy} right)). Lấy hai điểm (M); (N) trên (left( C right)) sao cho (MN = 2sqrt 5 ). Khi tứ diện (OAMN) có thể tích lớn nhất thì đường thẳng (MN) đi qua điểm nào trong số các điểm dưới đây? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ