5. Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy là hình thang vuông tại (A) và (D), (CD = a); (AB = AD = 2a). Tam giác (SAD) cân tại (S) và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng (left( {SBC} right)) tạo với đáy một góc (60^circ ). Gọi (E) là trung điểm cạnh (AB). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp(S.EBC). – Sách Toán

5. Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy là hình thang vuông tại (A) và (D), (CD = a); (AB = AD = 2a). Tam giác (SAD) cân tại (S) và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng (left( {SBC} right)) tạo với đáy một góc (60^circ ). Gọi (E) là trung điểm cạnh (AB). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp(S.EBC). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ