(A) The more the relative humidity reading (B) rises, (C) the worst the heat (D) affects us.


 • Câu hỏi:

  (A) The more the relative humidity reading (B) rises, (C) the worst the heat (D) affects us.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C (the worst => the worse)

  Cấu trúc: the + hình thức so sánh hơn + S + V, the + hình thức so sánh hơn + S + V    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ