Bỏ bốn quả bóng tennis cùng kích thước vào trong một chiêc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng tennis, tiếp tục bỏ thêm một quả bóng tennis như trên thì vừa khít chiếc hộp. Gọi ({S_1}) là tổng diện tích của tất cả các quả bóng tennis trong hộp, ({S_2}) là diện tích xung quanh của hình trụ. Giá trị của (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng  – Sách Toán

Bỏ bốn quả bóng tennis cùng kích thước vào trong một chiêc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng tennis, tiếp tục bỏ thêm một quả bóng tennis như trên thì vừa khít chiếc hộp. Gọi ({S_1}) là tổng diện tích của tất cả các quả bóng tennis trong hộp, ({S_2}) là diện tích xung quanh của hình trụ. Giá trị của (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ