Cho các phát biểu sau (a) Dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.


Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau

(a) Dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

(d) Đốt Fe trong khí clo dư thu được FeCl3.

(e) Hỗn hợp Cu, Zn, Fe tan hết trong dung dịch HCl dư.

(f) Hỗn hợp Na và Al(OH)3 (tỉ lệ mol 1: 2 tương ứng) tan hết trong nước dư.

(g) Đun nóng dung dịch Ba (HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là

 

Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án đúng: B

Đáp án B

Có 5 phát biểu đúng: (a), (b), (c), (d), (g).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ