Cho các phát biểu sau (a) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.


Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau

(a) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.

(b) Tơ poliami kém bền trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

(c) Muối mononatri glutamat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).

(d) Gly-Ala-Ala có phản ứng màu biure.

(e) Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu.

(f) Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 tạo thành Cu.

(g) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.

Số phát biểu đúng là

 

Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án đúng: C

Đáp án C

Có 5 phát biểu đúng: (a), (b), (c), (d), (g).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ