Cho các phát biểu sau (a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá.


Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau

(a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá.

(b) Hỗn hợp Na2O và Al (tỉ lệ mol 1: 3) tan hết trong nước dư.

(c) Dung dịch axit glutamic không làm đổi màu quỳ tím.

(d) Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước.

(e) Protein đơn giản chứa các gốc a-amino axit.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, NaHCO3 được dùng để điều chế thuốc đau dạ dày.

(g) Phân tử Gly-Ala-Val-Gly có 4 nguyên tử nitơ.

Số phát biểu đúng là

 

Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án đúng: B

Đáp án B

Có 5 phát biểu đúng: (a), (d), (e), (f), (g).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ