Cho hàm số (fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ sau: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số (y=frac{{{x}^{2}}+1}{left( x-1 right)left[ {{f}^{2}}left( x right)-mfleft( x right) right]}) có 5 đường tiệm cận đứng. Tính tổng các phần tử của tập S.


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2021 / Cho hàm số (fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ sau: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số (y=frac{{{x}^{2}}+1}{left( x-1 right)left[ {{f}^{2}}left( x right)-mfleft( x right) right]}) có 5 đường tiệm cận đứng. Tính tổng các phần tử của tập S.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ