Cho hàm số (y = fleft( x right) = left{ begin{array}{l}{x^2} + 3{rm{ }}khi x ge 15 – x{rm{ khi }}x

Cho hàm số (y = fleft( x right) = left{ begin{array}{l}{x^2} + 3{rm{ }}khi x ge 15 – x{rm{ khi }}x < 1end{array} right.). Giả sử (F) là nguyên hàm của (f) trên (mathbb{R}) thỏa mãn (Fleft( 3 right) = 20). Giá trị của (Fleft( { – 1} right)) là – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ