Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật (AB = a); (BC = 2a), (SA) vuông góc với đáy, góc giữa (SB)và mặt phẳng (left( {SAC} right)) bằng (45^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABCD)bẳng – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật (AB = a); (BC = 2a), (SA) vuông góc với đáy, góc giữa (SB)và mặt phẳng (left( {SAC} right)) bằng (45^circ ). Thể tích của khối chóp (S.ABCD)bẳng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ