Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a), cạnh bên (SA) vuông góc với đáy và (SA = asqrt 2 ). Gọi (H,,K,,L) lần lượt là hình chiếu vuông góc của (A) lên (SB,,SC,,SD). Xét khối nón (left( N right)) có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác (HKL) và có đỉnh thuộc mặt phẳng (left( {ABCD} right)). Tính thể tích của khối nón (left( N right).) – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ