Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là một hình vuông tính thể tích lớn nhất V.max của khối hộp đã cho.


 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là một hình vuông. Biết tổng diện tích tất cả các mặt của khối hộp bằng 32. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối hộp đã cho.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ