Cho số phức z thỏa mãn (2 + 3i)z = 1 Khi đó, (overline z  + 2z) bằng


 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa mãn (2 + 3i)z = 1 Khi đó, (overline z  + 2z) bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Ta có: (2 + 3i)z = 1 – 5i. Do đó

  (begin{array}{l}
  z = frac{{1 – 5i}}{{2 + 3i}} = frac{{left( {1 – 5i} right)left( {2 – 3i} right)}}{{4 + 9}} = frac{{2 – 3i – 10i – 15}}{{13}} =  – 1 – i\
   Rightarrow overline z  + 2z =  – 1 + i + 2left( { – 1 – i} right) =  – 3 – i
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ