Cho số phức z=a+bi . Số phức (z^2) có phần ảo là : 


 • Câu hỏi:

  Cho số phức z=a+bi . Số phức (z^2) có phần ảo là : 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ