Có bao nhiêu số phức (z) thỏa mãn (left| z right|=sqrt{5}) và (left( z-3i right)left( bar{z}+2 right)) là số thực?


Có bao nhiêu s1ố phức (z) thỏa mãn (left| z right|=sqrt{5}) và (left( z-3i right)left( bar{z}+2 right)) là số thực?

Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Đáp án đúng: D

Gọi z=a+bi

Ta có (left( z-3i right)left( bar{z}+2 right)=left( a+bi-3i right)left( a+2-bi right)=left( {{a}^{2}}+2a+{{b}^{2}}-3b right)+left( 2b-3a-6 right)i)

Theo đề ta có hệ phương trình

(left{ begin{align}

& {{a}^{2}}+{{b}^{2}}=5 \

& 2b-3a-6=0 \

end{align} right.)

Giải hệ này tìm được 2 nghiệm, suy ra có 2 số phức thỏa yêu cầu bài toán.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ