Đặt điện áp u = U0 cos(ωt + φ) ( với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = U0 cos(ωt + φ) ( với Uvà ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  Khi công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ