Đặt điện áp xc u = U0cos(omega )t vào đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(omega )t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Mạch chỉ có điện trở thuần (Rightarrow u,i) cùng pha 

  (Rightarrow frac{u}{{{U}_{0}}}-frac{i}{{{I}_{0}}}=frac{u}{U}-frac{i}{I}=0text{ }!!~!!text{ }) và (text{ }!!~!!text{ }frac{U}{{{U}_{0}}}+frac{I}{{{I}_{0}}}=sqrt{2}Rightarrow text{A }!!~!!text{ sai }!!~!!text{ }) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ