David broke his leg and couldnt play in the final.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet tn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  David broke his leg and couldn’t play in the final.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  “David đã gãy chân và không thể chơi trong trận chung kết.” _ David đã không thể chơi trong trận chung kết vì bị gãy chân.

  B, C. dùng sai câu điều kiện _ phải dùng câu điều kiện loại 3

  D. sai nghĩa (Nếu không phải vì gãy chân thì David đã không thể chơi trong trận chung kết.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ