Để thể hiện nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa của Cà Mau năm 2019, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ LƯỢNG MƯA CỦA CÀ MAU NĂM 2019

  Tháng

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  Lượng mưa

  (mm)

  149,3

  0,8

  13,1

  60,7

  205,4

  444,8

  242,2

  464,5

  302,5

  269,5

  110,1

  0

  Nhiệt độ (0C)

  27

  27,4

  28,6

  29,9

  29,5

  28,5

  28,2

  27,6

  27,9

  27,9

  27,8

  26,5

   

   

  Để thể hiện nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa của Cà Mau năm 2019, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ĐỊA

  Đáp án đúng: C

  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện nhiệt độ và lượng mưa là biểu đồ kết hợp (xem Atlat trang 9. Khí hậu).

  Đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ