Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1hm = …. m


 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1hm = …. m

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: B

  1hm = 100m

  Số cần điền vào chỗ trống là 100 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ