Do công việc làm ăn của D khó khăn, nên đã vay nóng của anh K với số tiền là 50 triệu đồng, theo lãi suất ngân hàng và trả lãi theo tháng. Nhưng tháng này D có việc nên không thể trả lãi đúng hạn, D có xin khất nhưng K không đồng ý. K tự ý lấy hình ảnh cá nhân của D đăng lên facebook cá nhân của K, bêu rếu D là trốn nợ, nhờ mọi người chia sẻ và gặp D ở đâu nhờ chỉ giùm và hậu tạ. Hành vi của K đã xâm phạm quyền nào của công dân?

Do công việc làm ăn của D khó khăn, nên đã vay nóng của anh K với số tiền là 50 triệu đồng, theo lãi suất ngân hàng và trả lãi theo tháng. Nhưng tháng này D có việc nên không thể trả lãi đúng hạn, D có xin khất nhưng K không đồng ý. K tự ý lấy hình ảnh cá nhân của D đăng lên facebook cá nhân của K, bêu rếu D là trốn nợ, nhờ mọi người chia sẻ và gặp D ở đâu nhờ chỉ giùm và hậu tạ. Hành vi của K đã xâm phạm quyền nào của công dân? – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ