Đo tốc độ truyền sóng trên sợi dây đàn hồi bằng cách bố trí thí nghiệm


 • Câu hỏi:

  Đo tốc độ truyền sóng trên sợi dây đàn hồi bằng cách bố trí thí nghiệm sao cho có sóng dừng trên sợi  dây. Tần số sóng hiển thị trên máy phát tần f = 1000Hz ± 1Hz. Đo khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp cho  kết quả d = 20 cm ± 0,1 cm. Kết quả đo vận tốc v là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Khoảng cách giữa 3 nút liên tiếp: (overline{d}=20cm=overline{lambda }).

  Vận tốc truyền sóng (overline{text{v}}=bar{lambda }cdot overline{text{f}}=20000~text{cm}/text{s}).

  Sai số tương đối: (frac{Delta v}{{bar{v}}}=frac{Delta lambda }{{bar{lambda }}}+frac{Delta f}{{bar{f}}}={{6.10}^{-3}}Rightarrow Delta v=0,6%). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ