Đun 0,2 mol hỗn hợp gồm glyxin và axit glutamic cần 320 ml NaOH 1M thu được lượng muối khan là sau khi cô cạn là bao nhiêu?


Đun 0,2 mol hỗn hợp gồm glyxin và axit glutamic cần 320 ml NaOH 1M thu được lượng muối khan là sau khi cô cạn là bao nhiêu?

Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

Đáp án đúng: B

Bảo toàn khối lượng

Ta có: nH2O = nNaOH = 0,03 mol

BTKL→ mmuối = mgly + mglu + 40nNaOH – mH2O = 30,68 (g)

→ Đáp án BLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ