Experts in climatology and other scientists are becoming extreme concerned about the changes to our climate which are taking place.


 • Câu hỏi:

  Experts in climatology and other scientists are becoming extreme concerned about the changes to our climate which are taking place.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ loại 

  • Trạng từ đứng trước tính tử để bổ nghĩa cho tính từ đó.

  Sai: extreme → extremely 

  Tạm dịch: Chuyên gia khí hậu học và những nhà khoa học khác đang cực kì lo ngại về những thay đổi đang diễn ra đối với khí hậu của chúng ta. 

  Chọn đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ