From the beginning, not so many people realised the danger of the Coronavirus so they did not do much to protect themselves.


 • Câu hỏi:

  From the beginning, not so many people realised the danger of the Coronavirus so they did not do much to protect themselves.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng 

  Giải thích: 

  realise – realised (v): nhận ra, hiểu được 

  A. forget – forgot: quên                      B. suffer – suffered: chịu đựng

  C. understand – understood: hiểu      D. question – questioned: thắc mắc

  => realise = understand: hiểu được 

  Tạm dịch: Ngay từ đầu, không nhiều người nhận ra sự nguy hiểm của Coronavirus nên họ không làm gì nhiều để bảo vệ mình.

  Chọn C.  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ