Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhắt trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam?


 • Câu hỏi:

  Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhắt trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: B

  Công nhân là giai cấp có số lượng tăng nhanh nhắt trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam. Đến năm 1929, số lượng công nhân Việt Nam đã tăng lên 22 vạn người. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ