He last visited London three years ago


 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  He last visited London three years ago.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Thì của động từ

  Giải thích: Câu đề bài: Anh ấy đến thăm London lần cuối cách đây ba năm.

  = B. Anh ấy không thăm London được 3 năm rồi.

  Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + Vp2 + for + time = S + (last) + Vp1 + time + ago. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ