I am sure he said something terrible to her because of her red eyes.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Kiến thức về động từ khuyết thiếu:

* Could/may/ might (not) + have + PII: có lẽ đā 

 Diễn đạt một khả năng có thể xảy ra ở quá khứ song người nói không dám chắc.

* Must have (not) + PII: chắc hẳn là đã.

 Chỉ sự suy đoán dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ, người nói chắc chắn.

* Should have (not) + PII: lẽ ra phải, lẽ ra nên 

 Chỉ một việc lẽ ra đã phải xảy ra trong quá khứ nhưng vì lý do nào đó lại không xảy ra.

Đề bài: Tôi chắc chắn là anh ấy đã nói điều gì đó rất khủng khiếp với cô ấy vì đôi mắt của cô ấy đỏ hoe. Ta thấy trong đề bài có cụm “I’m sure” và có dẫn chứng rõ ràng là “because of her red eyes” nên suy ra đây là một sự suy đoán chắc chắn. 

 A. Anh ấy chắc hẳn đã nói điều gì đó rất khủng khiếp với cô ấy vì tôi có thể nhìn thấy điều đó từ đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.  

Chọn đáp án A. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ