Im sure Luisa was very disappointed


 • Câu hỏi:

  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu ở thức giả định

  Giải thích: Must be… : dùng để diễn tả những suy luận ở hiện tại

  Must + have + Vp2: dùng để diễn tả những suy luận ở trong quá khứ

  Could + have + Vp2: dùng để diễn tả những điều có thể đã xảy ra nhưng trên thực tế là không

  Đề bài: Tôi chắc chắn Luisa đã rất thất vọng khi cô ấy trượt kỳ thi.

  = B. Luisa hẳn đã rất thất vọng khi cô thi trượt. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ