It can be inferred from the passage that the author most likely agrees with H which of the following statements about sports commentary? 


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án B

Dịch đề bài: Có thể suy ra từ đoạn văn tác giả đồng ý với phát biểu nào sau đây về bình luận thể thao?

A. Bình luận viên thể thao nên làm việc chăm chỉ để cải thiện ngữ pháp của họ.

B. Bình luận viên thể thao không cần kiến thức đặc biệt về môn thể thao họ bình luận.

C. Bình luận phụ quan trọng hơn bình luận trực tiếp ngay tại chỗ.

D. Bình luận làm tăng sự phấn khích và thích thú với thể thao.

Câu hỏi suy luận. Hướng dẫn làm có ở câu 46. Trích thông tin bài:

1/ “The structure of the commentary is cyclical, reflecting the way most games consist of recurring sequences of short activities”: Cấu trúc của bình luận thường lặp đi lặp lại, phản ánh cách mà phần lớn các trận đấu diễn ra, bao gồm các hành động ngắn lặp đi lặp lại.

2/ “In racing, the structure is even simpler, with the commentator informing the listener of the varying order of the competitors in a “state of play” summary, which is crucial for listeners or viewers who have just tuned in”: Ở các môn đua tốc độ, cấu trúc thậm chí còn đơn giản hơn, người bình luận chỉ thông báo cho người nghe về thứ tự đang thay đổi của các vận động viên tranh tài trong một bản tóm tắt cập nhật trận đấu, điều này rất quan trọng với những người nghe hoặc người xem mới tham gia sau vào trận.

Như vậy, từ hai trích dẫn trên có thể thấy, việc bình luận thể thao trực tiếp chỉ bao gồm những cấu trúc đơn giản, lặp đi lặp lại, và không yêu cầu chuyên môn hiểu biết đặc biệt về môn thể thao đó →  thông tin ủng hộ đáp án B.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ