It is (A) disappointing that (B) almost tourists who (C) come to the country only visit the (D) same few overcrowded places.


 • Câu hỏi:

  It is (A) disappointing that (B) almost tourists who (C) come to the country only visit the (D) same few overcrowded places.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B (almost => most)   

  – almost (adj, adv): gần (như), hầu như

  – most + N: đa số, phần lớn • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ