It is open to question as to whether my sister, Linda, will get the job.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

“Không chắc chắn liệu chị tôi, Linda, sẽ nhận được việc hay không.”

A, C, D sai nghĩa:

A. Chị tôi, Linda, đang được phỏng vấn xin việc.

C. Câu hỏi là liệu chị tôi, Linda, sẽ nhận được việc hay không.

D. Nếu chị tôi, Linda, có thể trả lời câu hỏi, cô ấy sẽ nhận được việc

– open to question ~ uncertain: không chắc chắnLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ