Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?


 • Câu hỏi:

  Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét b)

  Cách 2. Khối 12 mặt đều thuộc loại (5 ;3) nên ta có 5.12=3d=2c. Suy ra d=20.

  Đáp án là D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ