Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có m= 100g


 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng m=100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí có li độ -2 cm theo chiều dương. Phương  trình dao động của vật là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Tần số góc của con lắc là: (omega =sqrt{frac{k}{m}}=sqrt{frac{10}{0,1}}=10(text{rad/s)})

  Chiều dài quỹ đạo dao động của con lắc là: 

  (L=2ARightarrow A=frac{L}{2}=frac{8}{2}=4(text{cm}))
  Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0 là:

  (left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 4cos varphi  =  – 2}\
  {v =  – 40sin varphi  > 0}
  end{array} Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {cos varphi  =  – frac{1}{2}}\
  {sin varphi 
  end{array}} right.} right. Rightarrow varphi  =  – frac{{2pi }}{3}({rm{rad}}))

  Phương trình dao động của vật là: (x=4cos left( 10t-frac{2pi }{3} right)(text{cm})) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ