Một cuộn dây thừng dài 2dam. Một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét ?


 • Câu hỏi:

  Một cuộn dây thừng dài 2dam. Một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: C

  Cuộn dây ni lông dài số mét là :

  2 ⨯ 4 = 8 (dam)

  8dam = 80m

  Đáp số : 80m • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ