Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 32Ω , khi mắc vào mạch điện áp hiệu dụng 220V thì sản ra cô


 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 32Ω , khi mắc vào mạch điện áp hiệu dụng 220V thì sản ra công suất 43W. Biết hệ số công suất là 0,9. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Ta có biểu thức công suất tiêu thụ của động cơ:

  I2r + Pch = UIcosφ

  Trong đó:

  r = 32Ω,

  U = 200V ,

  Pd = 43W, cosφ = 0,9 .

  Khi đó phương trình trên trở thành:

  32I2 – 180I + 43 = 0

  ⇒ I1 = 43/8 (A) hoặc I2 = 0,25A (loại I1 vì quá lớn, không phù hợp với thực tế).

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ