Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, Hiệu suất của động cơ


 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  P = UIcosφ = 88 W;

  H = (P – Ptnh)/P

  = 0,875 = 87,5 %. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ